Komunikaty 18 marca 2020

Zostań w domu!

Zostań w domu!

Wszystkim mieszkańcom gminy Krobia przypominamy, że zgodnie z zarządzeniami burmistrza Krobi w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców gminy Krobia, do odwołania obowiązuje zakaz wynajmu oraz korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy. Zakaz ten dotyczy zarówno obiektów zamkniętych (np. hal sportowych i świetlic wiejskich), jak również boisk sportowych, siłowni zewnętrznych czy placów zabaw. Sytuacja, w której się znaleźliśmy jest trudna dla nas wszystkich, jednak decyzja o ograniczeniu korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Krobia podjęta została w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Po raz kolejny apelujemy również do Państwa o rozwagę, przestrzeganie poleceń przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz nieuleganie panice. Prosimy o możliwie maksymalne ograniczenie przebywania w miejscach publicznych oraz o rezygnację ze spotkań towarzyskich. Jeżeli nie musimy wychodzić, pozostańmy w domach!