Komunikaty 25 kwietnia 2018

Zostań żołnierzem WOT!

Zostań żołnierzem WOT!

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie informuje o rozpoczęciu naboru do 12 Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Poznaniu. Aktualnie WKU w Lesznie prowadzi nabór i przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej na stanowiska w nowoformowanym 125 Batalionie Piechoty Lekkiej w Lesznie. Do służby mogą zgłaszać się zarówno osoby, które odbywały służbę wojskową jak i osoby, które do tej pory nie posiadają żadnego przeszkolenia wojskowego. Podstawowymi warunkami, które należy spełnić by zostać żołnierzem WOT, są:
- obywatelstwo polskie,
- orzeczona zdolność fizyczna i psychiczna do czynnej służby wojskowej,
- wiek między 18-55 rokiem życia (do 63 lat oficerowie i podoficerowie),
- niekaralność za przestępstwa umyślne.
Wnioski o powołanie do WOT pobierać i składać należy bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lesznie (ul. Zamenhofa 32). Wraz z wnioskiem dostarczyć należy świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia oraz dowód osobisty. Więcej informacji na temat WOT uzyskać można pod numerami tel. 261677222 i 261677219 oraz na stronie internetowej www.leszno.wku.wp.mil.pl