Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Oferta pracy 11 października 2019

Burmistrz Krobi poszukuje lekarzy stomatologów posiadających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia

Gmina Krobia przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej, niż jeden podmiot leczniczy. Przewidywana opieka stomatologiczna odbywać się będzie w gabinecie dentystycznym poza szkołą.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę wraz załącznikiem ( do pobrania) należy składać w Urzędzie Miejskim w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia w Biurze Obsługi Klienta-parter, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pocztą elektroniczną (oswiata@krobia.pl) lub faxem 65 571 11 11. z dopiskiem „OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI” najpóźniej do dnia 25 października 2019 r. do godz. 15.00.

Więcej na BIP