Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Sport 01 czerwca 2021

Coraz wyższy standard utrzymania boisk sportowych.

Coraz wyższy standard utrzymania boisk sportowych.

Bieżące utrzymywanie boisk sportowych w Krobi, Pudliszkach i Chwałkowie jest zadaniem, na które Gmina Krobia przeznacza coraz większe środki budżetowe. Główne prace pielęgnacyjne wykonywane są w bieżącym roku przed 2 podmioty: Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” z Leszna oraz Spółdzielnię Socjalną „ECOSS” z Krobi. W marcu i kwietniu leszczyńska firma rozsiała na wszystkich obiektach nawóz granulowany. Ponadto na płycie boiska w Krobi wykonano aerację otworową i liniową głęboką, a także wertykulację, piaskownie i szczotkowanie. Na połowie boiska przeprowadzono również drenaż szczelinowy, który stanowi pewną nowość, a jego głównym celem jest doprowadzenie do skuteczniejszego odprowadzania wód opadowych. Z kolei na boiskach w Pudliszkach wykonano aerację otworową i liniową głęboką, wertykulację oraz piaskownie i szczotkowanie. Prace wykonane zostały przy użyciu specjalistycznego sprzętu, przeznaczonego i przystosowanego do konserwacji nawierzchni boisk naturalnych, a ich łączny koszt w okresie zimowo – wiosennym wyniósł 68 822,24 zł. Do kwoty tej należy jednak doliczyć jeszcze 6 200,00 zł, za które Gmina Krobia zakupiła piasek i nawóz granulowany. Wykonane zabiegi nie kończą oczywiście zakresu prac przewidzianych do realizacji na płytach boisk w 2021 r. Kolejne wykonane zostaną bowiem w okresie letnio-jesiennym i obejmować będą rozsiew nawozów granulowanych oraz rozsiew wgłębny trawy.
Jak wskazano powyżej, prace na obiektach sportowych realizowane są również przez Spółdzielnię Socjalną „ECOSS”, która zajmuje się przede wszystkim koszeniem nawierzchni trawiastych. Należy zaznaczyć, iż w tym roku, po konsultacjach z zarządami klubów sportowych, zmienił się standard tejże usługi. Zwiększono bowiem częstotliwości koszenia z jednego do dwóch razy w tygodniu, przy wykorzystaniu nowo nabytej kosiarki wrzecionowej, która sprzyja zagęszczeniu i wzrostowi traw. W tym przypadku na utrzymanie 3 głównych płyt oraz 2 treningowych, samorząd gminny przeznaczył ponad 80 tys. zł. Na koniec warto dodać, że wszelkie zabiegi pielęgnacyjne na obiektach sportowych prowadzone są z myślą nie tylko o rozgrywkach i treningach drużyn seniorskich, ale również dziecięcych i młodzieżowych, które korzystają z boisk niemal każdego dnia.