Aktualności 25 października 2017

Czy Domachowo dołączy do Sieci Najciekawszych Wsi.

Czy Domachowo dołączy do Sieci Najciekawszych Wsi.

Co wyróżnia dane sołectwo i co łączy miejscowości należące do Sieci Najciekawszych Wsi? Na te m.in. pytania próbowali odpowiedzieć przedstawiciele wsi z całej Polski, którzy 20 października wzięli udział w warsztatach w Gogolinie, zorganizowanych w ramach prac nad opracowaniem strategii marki i planu promocji tworzonej Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Wśród uczestników spotkania znaleźli się również przedstawiciele gminy Krobia, w tym Domachowa, które jako jedna z trzech wsi w Wielkopolsce, po wcześniejszej ocenie ekspertów, zaproponowana została do włączenia w tworzoną Sieć Najciekawszych Wsi. Przypomnijmy, że po audycie, który odbył się w Domachowie w lutym 2015 r., sołectwo otrzymało 50,25 pkt. Niestety wynik ten nie pozwolił wówczas na włączenie sołectwa do Sieci Najciekawszych Wsi, bowiem dolna granica wynosiła 56,00 pkt. Mieszkańcy Domachowa „nie „zasypali jednak gruszek w popiele” i opracowali plan działania wsi, który jest obecnie wdrażany. Dzięki niemu istnieje bardzo realna szansa na to, że w niedalekiej przyszłości biskupiańska wieś dołączy do Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce. Na warsztaty w Gogolinie zaproszone zostały 23 sołectwa z całej Polski, w tym jak wspomniano powyżej Domachowo, które reprezentowała jego mieszkanka Małgorzata Nawrocka. Towarzyszyła jej również Agnieszka Linowska – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi, która jest jednocześnie koordynatorką działań na rzecz przyłączenia Domachowa do Sieci Najciekawszych Wsi. W Gogolinie uczestnicy warsztatów pracowali przede wszystkim nad wybranymi elementami wspólnej markowej oferty Sieci Najciekawszych Wsi, a także nad określeniem tzw. „wyróżników opowieściowych” (kluczowych komunikatów o miejscowości), na podstawie których poszczególne sołectwa tworzyć będą ofertę tematyczną i rozwijać pomysły. „Przed nami dużo pracy, ale korzyści dla mieszkańców naszej gminy są jeszcze większe. Bez udziału miłośników Biskupizny i mieszkańców Domachowa będzie nam trudno tego dokonać. Opowieść o wsi Domachowo jest w sercach mieszkańców. Musimy tylko znaleźć sposób by ją wydobyć i zapisać” – podsumowała warsztaty Agnieszka Linowska.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-10-25 22:45:24