Aktualności z NGO 13 kwietnia 2023

Dotacja przyznana

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2023, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 41/2023 Burmistrza Krobi z dnia 9 marca 2023 roku, dokonał wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach zadania: „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie Gminy Krobia”. Wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Noce i dnie w muzeum” przedłożoną przez Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 8.000,00 zł).

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu nr 63/2023 Burmistrza Krobi z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz