Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 04 stycznia 2023

Informacja dot. otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach prowadzonej procedury konkursowej w ramach ogłoszonych na początku grudnia 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku, z uwagi na brak przedłożonych ofert nie dokonano wyboru ofert na dwa rodzaje zadań ujęte w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej oraz na jedno z rodzajów zadań ujętych w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 4/2023 Burmistrza Krobi z dnia 4 stycznia 2023 roku oraz w Zarządzeniu Nr 5/2023 Burmistrza Krobi z dnia 4 stycznia 2023 roku.