Sport 23 listopada 2017

Informujemy o możliwości bezpłatnego korzystania z sali sportowej przy ZSOiZ w Krobi

Informujemy o możliwości bezpłatnego korzystania z  sali sportowej przy ZSOiZ w Krobi

Gmina Krobia informuje o  możliwości bezpłatnego korzystania z  sali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Krobi w soboty i niedziele po wcześniejszym zgłoszeniu i wpisaniu do harmonogramu korzystania z sali oraz spełnieniu kryteriów, które zostały określone poniżej:

Z sali sportowej  mogą korzystać w soboty i niedziele :

  1. Grupy zorganizowane (minimum 5 osób);
  2. Przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia;
  3. Przestrzegać  regulamin korzystania z obiektu ,
  4. Pozostawić po sobie ład i porządek;
  5. Na sali obowiązuje obuwie sportowe;

Aby dokonać wpisu do harmonogramu należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miejskiego w Krobi. W przypadku kiedy nałożą się terminy z korzystania sali pierwszeństwo ma osoba, która pierwsza złożyła wniosek (liczy się data wpływu wniosku). Harmonogram ten będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców na stronie Gminy Krobia. Harmonogram określony jest na jeden miesiąc. Ponadto informuję, że osoby korzystające z sali sportowej przynoszą swój sprzęt sportowy.

HARMONOGRAM korzystania z sali sportowej

Pliki do pobrania:

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz