Konkursy dla NGO 17 stycznia 2020

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi ogłosił trzy kolejne OTWARTE KONKURSY OFERT na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ogłoszone zostały konkursy z zakresu:

1.       kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na dwa rodzaje zadań publicznych:

1)      Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN,

2)      Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie tenis ziemny na terenie gminy Krobia;

 

2.       kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na jeden rodzaj zadania publicznego:

1)      Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN;

 

3.       działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na jeden rodzaj zadania publicznego:

1)      Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia.

 

Termin składania ofert mija 7 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na BIP Gminy Krobia w zakładkach po lewej stronie (Burmistrz – Zarządzenia Burmistrza – Zarządzenia Burmistrza Krobi z 2020 roku).

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz