Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Konkursy dla NGO 17 stycznia 2020

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi ogłosił trzy kolejne OTWARTE KONKURSY OFERT na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2020 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ogłoszone zostały konkursy z zakresu:

1.       kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na dwa rodzaje zadań publicznych:

1)      Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna kobiet w Gminie Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN,

2)      Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie tenis ziemny na terenie gminy Krobia;

 

2.       kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na jeden rodzaj zadania publicznego:

1)      Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN;

 

3.       działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Krobi z dnia 17 stycznia 2020 roku) na jeden rodzaj zadania publicznego:

1)      Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia.

 

Termin składania ofert mija 7 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na BIP Gminy Krobia w zakładkach po lewej stronie (Burmistrz – Zarządzenia Burmistrza – Zarządzenia Burmistrza Krobi z 2020 roku).