Konkursy dla NGO 29 listopada 2019

Otwarte konkursy ofert na 2020 rok

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2020 roku w zakresie:

1) kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.)

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.)

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.)

4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.)

przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Termin składania ofert mija 20 grudnia 2019 roku.

Szczegóły w BIP.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz