Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Konkursy dla NGO 29 listopada 2019

Otwarte konkursy ofert na 2020 rok

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2020 roku w zakresie:

1) kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.)

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.)

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.)

4) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Krobi z dnia 28 listopada 2019 r.)

przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Termin składania ofert mija 20 grudnia 2019 roku.

Szczegóły w BIP.