Aktualności 16 września 2017

Polska energetyka węglem stoi?

6 lipca br. burmistrz Krobi zwrócił się do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego z prośbą o wyjaśnienie, czy w opracowywanej "Strategii dla sektora górnictwa węgla brunatnego" lub też innych dokumentach, brana jest pod uwagę ewentualna eksploatacja lub ochrona złóż węgla brunatnego „Oczkowice” i „Gostyń”, znajdujących się na terenie gminy Krobia. Pytanie do ministra włodarz Krobi skierował również w związku z niepokojącymi wypowiedziami Grzegorza Tobiszewskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Energii, podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, które miało miejsce w dniu 5 lipca 2017 r. Odpowiedź, którą burmistrz Krobi otrzymał 15 września br. nie jest jednak jednoznaczna, stąd budzić może uzasadnione obawy o budowę w przyszłości kopalni węgla brunatnego na terenie gminy Krobia. W przesłanym przez Grzegorz Tobiszewskiego piśmie przeczytać możemy m.in., że "w związku z rozwojem gospodarki i zwiększeniem zapotrzebowania na energię konieczne będzie realizowanie długoterminowych inwestycji w sektor wydobywczy". Grzegorz Tobiszewski informuje również, że w ramach prac nad Polityką Energetyczną Polski, głównym założeniem tzw. mixu energetycznego jest wskazanie węgla kamiennego i brunatnego jako paliwa gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne. Z treścią pisma przesłanego przez Ministerstwo Energii możecie Państwo zapoznać się poniżej.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-09-16 11:47:00