Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Konkursy dla NGO 20 stycznia 2020

Ponad 200 tys. zł do zdobycia

Ponad 200 tys. zł do zdobycia

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację w 2020 roku zadań publicznych powiatu gostyńskiego przez organizacje pozarządowe. Do rozdysponowania jest ponad 200 tys. zł, a organizacje pozarządowe składać mogą oferty konkursowe w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia oraz polityki prorodzinnej, pomocy i polityki społecznej, a także kultury fizycznej i turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej informacji:
http://www.bip.powiat.gostyn.pl/?a=11421