Aktualności 10 czerwca 2022

Radni byli jednogłośni

Radni byli jednogłośni

Już po raz czwarty Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej w Krobi w dniu 8 czerwca br. podczas sesji Rady. Udzielenie absolutorium poprzedziło m.in. przedstawienie przez burmistrza Raportu o stanie Gminy Krobia za 2021 rok, po którym odbyła się debata dotycząca krobskiego samorządu. W jej trakcie dyskutowano nie tylko o zrealizowanych przedsięwzięciach, ale również o wyzwaniach i planach inwestycyjnych. Dopełnieniem dyskusji było udzielenie burmistrzowi Krobi wotum zaufania, za którym opowiedzieli się wszyscy obecni na sali radni. Dziękując za nie, a także za otrzymane absolutorium, włodarz gminy Krobia podkreślił, że podziękowania te należą się wszystkim, którzy przyczynili się do postępującego rozwoju gminy. Wyrazy wdzięczności burmistrz Krobi skierował nie tylko w stronę swoich najbliższych współpracowników z Urzędu Miejskiego w Krobi, ale także do kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów i członków rad sołeckich, jak również do wielu mieszkańców gminy, których społeczne zaangażowanie odzwierciedla ideę samorządu.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz