Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Komunikaty 20 października 2022

Wsparcie dla rolników

Wsparcie dla rolników

Do 15 listopada 2022 r. w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/.../pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z...Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-10-24 11:14:10