Aktualności 07 listopada 2017

Chcesz zostać żołnierzem? Zgłoś się do służby przygotowawczej.

Chcesz zostać żołnierzem? Zgłoś się do służby przygotowawczej.
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie informuje, że w związku z uruchomieniem w styczniu 2018 roku służby przygotowawczej, prowadzi ona nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

Służba przygotowawcza adresowana jest do osób przeniesionych do rezerwy, w tym żołnierzy rezerwy, którzy dotychczas nie odbywali czynnej służby wojskowej oraz ochotników, którzy zgłoszą się do jej odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, na ich wniosek lub za ich zgodą. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia "A"), wiek osiemnastu lat i wykształcenie:

1) wyższe magisterskie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne, w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1) dla żołnierza kształcącego się na oficera - do sześciu miesięcy;
2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera - do pięciu miesięcy;
3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego - do czterech miesięcy.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 2030 zł brutto;
podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1160 zł brutto;
szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 870 zł brutto.

Oferta skierowana jest zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracujących lub pobierających naukę w trybie zaocznym (na czas szkolenia pracodawca ma obowiązek udzielić żołnierzowi urlopu bezpłatnego).

Wnioski o przyjęcie do służby składać można w siedzibie WKU w Lesznie - ul. Zamenhofa 32, dostarczając jednocześnie:
- wniosek o przyjęcie do służby (dostępny w siedzibie WKU),
- świadectwo lub dyplom potwierdzający poziom wykształcenia,
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową.

Więcej informacji uzyskać można w siedzibie WKU w Lesznie, pod numerem tel. 261 677 224 lub ze strony www.leszno.wku.mil.pl (zakładka "Służba przygotowawcza")


Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-11-07 09:03:03