Aktualności 26 października 2017

Dzień Seniora z wyborami w tle

Dzień Seniora z wyborami w tle

18 października 2017 r. członkowie krobskiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się w restauracji "Darwid" by wspólnie świętować Dzień Seniora. Życzeń z nim zwiazanych, skierowanych do wszystkich obecnych seniorów, nie zabrakło tak po stronie zarządu organizacji, jak i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. reprezentujący burmistrza Krobi wiceburmistrz Michał Listwoń oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak. Spotkanie było też okazją do wręczeniem odznaczeń osobom, które w sposob szczegolny zasłużyły się dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Złotą Odznakę Honorową PZERiI otrzymali: Grzegorz Jesiak, Adelajda Kabała, Zofia Gubańska, Jadwiga Tanaż, Kazimiera Kubeczka oraz Ryszard Krauze. Okolicznościowymi dyplomami nagrodzono natomiast Marię Bruź i Elżbietę Zwierzyk z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, dziękując im tym samym za życzlwiość i wspracie dla środowiska seniorów. Dzień Seniora okazał się również szczególny dla p. Franciszki Nowackiej, która odebrała życzenia z okazji 90-tych urodzin. Podczas uroczystości nie zapomniano również o zmarłych członkach krobskiego Koła PZERiI, których uczczoną minutą ciszy. Tegoroczny Dzień Seniora zbiegł się z zakończeniem kadencji zarządu organizacji, w imeniu którego głos zabrała jego dotychczasowa przewodnicząca - Mirosława Dudek. W przedstawionym sprawozdaniu z ostatnich 5-ciu lat dzialalności wskazała ona m.in. na szereg wycieczek, spotkań i wydarzeń kulturalnych, częstokroć wspołorganizowanych przez Gminę Krobia, które dedykowane były członkom organizacji. Jak podkreśliła Mirosława Dudek, "... frekwencja podczas spotkań i wyjazdów dowodzi bardzo aktywnej działalności Koła i jego członków, którzy niezmiennie angażują się w podejmowane przedsięwzięcia i prawidłowe funkcjonowanie organizacji". Kończąc swoje wystapienie przewodnicząca poinformowała również zgromadzonych, że nie zamierza ubiegać się o wybór na kolejną kadencję. Mając na uwadze powyższe, członkowie krobskiego Koła PZERiI w Krobi podzękowali jej za dotychczasową, aktywną działalność na rzecz organizacji, życząc jednocześnie zdrowia, które dla wszystkich seniorów jest bezcenne. Jak wspomniano powyżej, Dzień Seniora połączony został z walnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym PZERiI Koło w Krobi, stąd zebrani, w drodze wyborów, zadecydowali, iż w najblizszej kadencji na czele organizacji stanie Jerzy Giernalczyk. Jego zastępcą wybrano Zdzisławę Stankowską, skarbnikiem Koła Marię Kabałę, seketarzem Łucję Konieczną, a członkami zarządu Marię Klupś, Sefanię Ratajczak i Bogdana Górkowskiego. Dzień Seniora zakończyła wspólna biesiada, która po raz kolejny udowodniła, że radością życia, humorem i wigorem, krobscy seniorzy w niczym nie ustępują młodszemu pokoleniu.

Foto: B.Bujak "Życie Gostynia"

galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-10-28 18:11:05