Aktualności z NGO 11 lutego 2023

Dotacje dla organizacji pozarządowych

W ramach kolejnych rozstrzygnięć ogłoszonych na początku grudnia 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, Burmistrz Krobi dokonał wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach trzech objętych konkursami zadań.

W ramach konkursu z zakresu kultury fizycznej i zadania „Propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Krobia wraz z organizacją ogólnodostępnych imprez rowerowych” wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Rajdy rowerowe” przedłożoną przez Stowarzyszenie Turystyczno-Krajoznawcze „Na Szlaku” z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 3.000,00 zł).

W ramach konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Krobia” wybrano:

1)     ofertę realizacji zadania pt. „Wsparcie rozwoju i aktywizacja środowiska lokalnego poprzez realizację programów grantowych” przedłożoną przez Stowarzyszenie Dziecko z siedzibą w Gostyniu (udzielona kwota dotacji: 6.000,00 zł),

2)     ofertę realizacji zadania pt. „Nasz Dom ma 65 lat!” przedłożoną przez Stowarzyszenie IMPACT z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 4.000,00 zł),

3)     ofertę realizacji zadania pt. „Integracja mieszkańców oraz organizacji społecznych Gminy Krobia” przedłożoną przez Stowarzyszenie Ja-Ty-My z siedzibą w Chumiętkach (udzielona kwota dotacji: 5.000,00 zł),

z kolei w ramach objętego tym samym konkursem zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność organizacji seniorów” wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Seniorze – twórz, pamiętaj, działaj” przedłożoną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 12.000,00 zł).

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu nr 22/2023 Burmistrza Krobi z dnia 3 lutego 2023 roku, Zarządzeniu nr 23/2023 Burmistrza Krobi z dnia 10 lutego 2023 roku oraz Zarządzeniu nr 24/2023 Burmistrza Krobi z dnia 10 lutego 2023 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz