Aktualności z NGO 10 stycznia 2023

Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów

Urząd Miejski przypomina, iż uchwałą nr XLIII/360/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r. określone i przyjęte zostały szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagród sportowych Gminy Krobia za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Nagrody pieniężne finansowane z budżetu Gminy Krobia przyznaje się za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. obecnie za osiągnięcia z roku 2022) w dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy Krobia, które zostały wyszczególnione w ww. uchwale. Nagrody otrzymać mogą zawodnicy za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerzy prowadzący szkolenie zawodników lub zawodników sportowych gier zespołowych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Aby zawnioskować o nagrodę sportową za osiągnięcia z roku 2022 należy złożyć stosowny wniosek i dostarczyć go do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) osobiście, tradycyjną drogą pocztową lub elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku. Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do ww. uchwały.

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ujętych w uchwale nr XLIII/360/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r. zasad i trybu przyznawania nagród sportowych. Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia pod linkiem: http://krobia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1364&id=8221).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz