Aktualności z NGO 30 stycznia 2023

Dotacji ciąg dalszy

W ramach kolejnych rozstrzygnięć ogłoszonych na początku grudnia 2022 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2023 roku przez organizacje pozarządowe, Zarządzeniem nr 17/2023 Burmistrza Krobi z dnia 27 stycznia 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 18/2023 Burmistrza Krobi z dnia 27 stycznia 2023 roku dokonano wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach trzech objętych konkursami zadań.

W ramach konkursu z zakresu kultury fizycznej:

w ramach zadania: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” – wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Piłka nożna naszą pasją” przedłożoną przez Ludowy Zespół Sportowy Sokół Chwałkowo z siedzibą w Chwałkowie (udzielona kwota dotacji: 38.400,00 zł),
w ramach zadania: „Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego” – wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Tradycyjny Półmaraton Biskupiański w Starej Krobi” przedłożoną przez Uczniowski Klub Sportowy Biskupianka Stara Krobia z siedzibą w Starej Krobi (udzielona kwota dotacji: 9.000,00 zł),
W ramach konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

w ramach zadania: „Dostarczanie żywności dla mieszkańców Gminy Krobia w ramach funkcjonowania Banku Żywności” – wybrano ofertę realizacji zadania pt. „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia” przedłożoną przez Fundację  „Sąsiedzi Sąsiadom” z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 10.000,00 zł).
Szczegóły w BIP w Zarządzeniu nr 17/2023 Burmistrza Krobi z dnia 27 stycznia 2023 roku oraz Zarządzeniu nr 18/2023 Burmistrza Krobi z dnia 27 stycznia 2023 roku

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz