Aktualności z NGO 28 kwietnia 2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

Burmistrz Krobi informuje, iż zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 71/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest wspólne wypracowanie przez władze samorządowe Gminy Krobia i mieszkańców założeń na temat poziomu rozwoju miasta i gminy Krobia oraz stopnia zadowolenia mieszkańców ze sposobu i poziomu życia na terenie gminy Krobia, stanowiących materiał pomocniczy dla prowadzonych przez Gminę Krobia prac nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023-2033.

Konsultacje odbędą się w okresie od 5 do 24 maja 2023 roku w formie:
a) otwartego, protokołowanego spotkania z mieszkańcami, na które już teraz zapraszamy - odbędzie się ono w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_Kult w Krobi (ul. Sportowa 1) w dniu 23 maja 2023 roku o godz. 17:00,
b) badania ankietowego, które zostanie uruchomione pierwszego dnia trwania konsultacji, tj. 5 maja br. za pośrednictwem strony internetowej Gminy oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Do udziału w konsultacjach (obu jej formach) zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Krobia, lokalnych partnerów i podmioty gospodarcze i społeczne, działające na terenie gminy Krobia organizacje pozarządowe, a także inne osoby odczuwające silny związek
z Gminą Krobia.

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnym kreowaniu kierunków rozwoju naszej Gminy!

 Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2023-04-28 14:23:28
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz