Aktualności 24 listopada 2017

Krobia wśród najlepszych samorządów w Polsce!

Krobia wśród najlepszych samorządów w Polsce!

5 miejsce wśród gminy miejskich i miejsko - wiejskich zajęła Gmina Krobia w XIII edycji „Rankingu Samorządów” dziennika „Rzeczpospolita”. Gala, podczas której wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, odbyła się 23 listopada w Jarocinie, a w imieniu Gminy Krobia wyróżnienie odebrał Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń. Krobski samorząd wyróżniony został jako jedyny z terenu powiatu gostyńskiego i jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce. Warto pokreślić, że jak do tej pory jest to najwyższe miejsce, które Gmina Krobia zanotowała w rankingu „Rzeczpospolitej” bowiem wcześniej znalazła się ona na miejscach: 57 (2013 r.), 15 (2015 r.) i 16 (2016 r.). Oceny gmin oraz miast na prawach powiatu dokonała niezależna i zróżnicowana pod względem osobowym kapituła konkursowa, pod przewodnictwem Jerzego Buzka – byłego premiera RP, europosła i byłego Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (prócz niego w skład kapituły weszli również przedstawiciele m.in. Rządu RP, mediów, organizacji pozarządowych oraz związków samorządowych). Jak podkreślają organizatorzy rankingu, ujęte w nim zostały najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju, które najskuteczniej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych usług publicznych, wspierają przedsiębiorczość i w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi. Ranking miał charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie analizowane były m.in. sprawozdania budżetowe samorządów, w których pod uwagę brano m.in. dynamikę wzrostu dochodów i wydatków majątkowych, relację wydatków inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia czy wartość pozyskanych środków unijnych. Na podstawie analizy wskazanych zostało 250 najlepszych gmin w Polsce, do których, podobnie jak do wszystkich miast na prawach powiatu, skierowano ankiety zawierające 37 pytań. Punkty uzyskane w obydwu etapach rankingu były następnie sumowane i decydowały o ostatecznym miejscu na liście rankingowej. Warto podkreślić, że znalezienie się w gronie laureatów rankingu „Rzeczpospolitej” jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla polskich samorządów. Spośród wielu innych plebiscytów i konkursów wyróżnia go również to, że nie wiąże się z ponoszeniem opłat przez samorządy, które zostały w nim ujęte. W ramach tegorocznej edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” zadano jego laureatom pytania dotyczące m.in. wyzwań, przed którymi staną samorządy w nadchodzącym 2018 roku. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z tym, co na ten temat sądzi Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda:

„Wyzwań, przed którymi staną w 2018 roku samorządy jest z pewnością wiele. Trudno jednak wypowiadać się za wszystkich ponieważ często mają one zindywidualizowany charakter. W przypadku Gminy Krobia wyzwaniem będzie skuteczne wdrożenie przedsięwzięć opartych o odnawialne źródła energii, w tym pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Szczególnych działań wymagać będzie też dalsze wspieranie podmiotów ekonomii społecznej dla podniesienia efektywności ich działań oraz realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Koszty inwestycji niestety wzrastają, a o wykonawców jest coraz trudnie. Nie obawiamy się jednak wyzwań, a przy założeniu podtrzymania dobrej współpracy organów samorządowych gminy i wysokiej aktywności mieszkańców istnieje spora szansa na to, że rozwój gminy Krobia będzie nadal postępował”.

Jak podkreśla również burmistrz Krobi: „Otrzymane wyróżnienie, pomimo iż ma ono przede wszystkim charakter prestiżowy oraz znalezienie się w z gronie najlepszych samorządów w Polsce bardzo cieszy. Warto zaznaczyć jednak, iż jest ono wynikiem nie tylko skutecznego zarządzania gminą Krobia i dobrej współpracy z Radą Miejską w Krobi, ale również zaangażowania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych i sołtysów. Wielu zadań i przedsięwzięć, które miały wpływ na ocenę kapituły konkursowej nie udałoby się być może skutecznie zrealizować gdyby nie zaangażowanie mieszkańców, stąd otrzymane wyróżnienie traktuję jako nagrodę dla całej, gminnej wspólnoty samorządowej”.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-11-24 14:28:37