Sport 11 kwietnia 2018

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury fizycznej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 130/2017 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2018 roku w zakresie zadania pn. „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia”. W ramach danego zadania złożone zostały cztery oferty, a łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 103.500,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Krobi dotacje przyznano następującym klubom sportowym:

1.      Ludowy Klub Sportowy Zjednoczeni Pudliszki – udzielona kwota dotacji: 33.907,00 zł,

2.      Klub Sportowy „Sokół” Chwałkowo – udzielona kwota dotacji: 5.524,00 zł,

3.      Ludowy Zespół Sportowy Krobianka Krobia – udzielona kwota dotacji: 38.480,00 zł,

4.      Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów KA4 resPect - udzielona kwota dotacji: 25.589,00 zł.


Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz