Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Sport 11 kwietnia 2018

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury fizycznej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 130/2017 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2018 roku w zakresie zadania pn. „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach organizowanych przez PZPN w ramach wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Krobia”. W ramach danego zadania złożone zostały cztery oferty, a łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 103.500,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Krobi dotacje przyznano następującym klubom sportowym:

1.      Ludowy Klub Sportowy Zjednoczeni Pudliszki – udzielona kwota dotacji: 33.907,00 zł,

2.      Klub Sportowy „Sokół” Chwałkowo – udzielona kwota dotacji: 5.524,00 zł,

3.      Ludowy Zespół Sportowy Krobianka Krobia – udzielona kwota dotacji: 38.480,00 zł,

4.      Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów KA4 resPect - udzielona kwota dotacji: 25.589,00 zł.


Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia.