Komunikaty 07 listopada 2022

Złóż wniosek o preferencyjny zakup węgla

Złóż wniosek o preferencyjny zakup węgla

W związku z przystąpieniem Gminy Krobia do realizacji rządowego programu preferencyjnej sprzedaży węgla, od 8 listopada br. składać będzie można wnioski o zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie gminy Krobia.

 Kto może kupić po preferencyjnej cenie węgiel od Gminy Krobia ?

- osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe na terenie gminy Krobia, spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W przypadku osób, które do tej pory nie ubiegały się o taki dodatek istotne jest, by dokonały one wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków nie później niż 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) i posiadały kocioł opalany paliwem stałym (węglem),

- osoba spełniająca warunki wskazane powyżej, która nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku obejmującego okres do 31 grudnia 2022 roku oraz łącznie 3 ton w przypadku składania wniosków obejmujących okresy do 31 grudnia 2022 r. oraz do 30 kwietnia 2023 r. Ten sam warunek dotyczy osoby tworzącej z wnioskodawcą gospodarstwo domowe.

Jaka będzie cena węgla?

Cena 1 tony węgla wynosić będzie 2000 złotych brutto niezależnie od jego rodzaju. Cena węgla nie obejmuje kosztów transportu z punktu sprzedaży na terenie gminy Krobia do miejsca zamieszkania nabywcy, jak również ewentualnego workowania węgla w przypadku zakupu mniejszych jego ilość.

 

Jaki węgiel będzie dostępny?

Zgodnie z informacjami, które otrzymała Gmina Krobia, w sprzedaży dostępny ma być węgiel typu miał, orzech i groszek, przy czym ten ostatni obejmuje również ekogroszek. Na chwilę obecną nie można jednak wskazać czy ekogroszek dostępny będzie jako odrębny sort w typowej dla niego frakcji 5-25mm czy też w postaci zmieszanej z groszkiem, który ma frakcję 8-30 mm.


Skąd będzie trzeba odebrać węgiel?

Węgiel dystrybuować będą 2 podmioty na terenie gminy Krobia – Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Krobi (ul. Jutrosińska 28) oraz EKO-AGRO Krobia Sp. z o.o. (ul. Poznańska 40A). Konkretne miejsce odbioru węgla wskazane zostanie na fakturze jego zakupu.


Ile węgla będzie można kupić?

Maksymalna ilość węgla, którą zakupić będzie można do 31 grudnia 2022 r. wynosi 1,5 tony. Tyle samo węgla będzie można zakupić również pomiędzy 1 stycznia, a 30 kwietnia 2023 r. Minimalna ilość węgla, którą będzie można zakupić jednorazowo wynosi natomiast 100 kg.

 

Jak kupić węgiel?

- pobierz wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wielkopolskich 126) lube ze strony www.krobia.pl

- wypełnij wniosek

- złóż wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1) lub prześlij go za pomocą ePUAP bądź serwisu mObywatel – pismo ogólne (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne). W przypadku elektronicznych form komunikacji wniosek opatrzony winien być kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Wniosek przesłać można również pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

- po rozpatrzeniu wniosku i dostępności węgla zostaniesz poinformowany o terminie odbioru faktury sprzedaży węgla z Urzędu Miejskiego w Krobi,

- odbierz fakturę i opłać ją: kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1), w placówce Poczty Polskiej lub banku bądź też przelewem. W przypadku płatności kartą płatniczą lub przedstawienia potwierdzenia płatności dokonanej gotówką w placówce pocztowej lub banku, niezwłocznie otrzymasz potwierdzenie zapłaty faktury oraz dokumenty niezbędne do odbioru węgla. W przypadku płatności przelewem poprzez bankowość elektroniczną, odbiór faktury możliwy będzie dopiero po wpłynięciu płatności na rachunek bankowy Gminy Krobia

- z wydanymi przez Urząd Miejski w Krobi dokumentami sprzedaży udaj się do punktu dystrybucji węgla i odbierz zakupiony towar.

 

Do kiedy należy składać wnioski?

Wnioski o zakup węgla w 2022 r. składać należy do 30 listopada br.

 

Uwagi

- wnioski o zakup węgla rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia do Urzędu Miejskiego w Krobi,

- faktury za zakup węgla wystawiane będą po jego dostarczeniu do punktów dystrybucji na terenie gminy Krobia,

- Gmina Krobia, która pośredniczy w sprzedaży węgla mieszkańcom, nie odpowiada za rodzaj i ilość dostarczonego jej węgla,

- reklamacje dotyczące jakości węgla rozpatrywane będą pisemnie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Krobi z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad redystrybucji węgla dla mieszkańców gminy Krobia

 

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 65 57 12 818, 504 103 156 lub 722 323 393 (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00)

 

Wniosek w BIP

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz