Aktualności 21 grudnia 2017

Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do urzędu .

Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do urzędu .

Corocznym zwyczajem harcerze i harcerki z 4 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krobi przybyli do Urzędu Miejskiego w Krobi z przesłaniem jakie towarzyszy tegorocznej akcji Betlejemskiego światła pokoju –„w Tobie jest światło” i złożyli na ręce Burmistrza Krobi świąteczne życzenia dla mieszkańców Gminy .
Z Hufca ZHP Leszno jak co roku przywieźli do Krobi Betlejemskie Światło Pokoju by dostarczyć je do mieszkańców naszej Gminy. Akcja Betlejemskie Światło Pokoju została zorganizowana po raz pierwszy w 1986r. w Linz w Austrii a patronat nad akcją objęli skauci austriaccy, którzy roznosili ogień z Betlejem do różnych instytucji i szpitali by w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju i braterstwa. Światło przekazywane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych. Warto dodać, że Betlejemskie Światło pokoju jest jedynym „otwartym ogniem”, które mam prawo być transportowane samolotem . Związek Harcerstwa Polskiego odbiera Światełko Pokoju na przejściu Granicznym na Łysej Polanie w Tatrach. Stąd Światło wędruje przez Kraków i Jasną Górę i rozprzestrzenia się po całej Polsce by trafić za pomocą  rąk harcerzy i harcerek do wszystkich , którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju-„W tobie jest światło”.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem wzajemnego zrozumienia narodów, znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów, a harcerze roznosząc Betlejemski ogień po całym świecie, w tym roku już po raz 27 , pełnią służbę i ulepszają świat pokazując jednocześnie co oznacza niesienie pokoju oraz idei braterstwa.  Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda podziękował harcerzom za darowane światło , za  ich obecność i wartę honorową na wszystkich uroczystościach patriotycznych w naszej gminie, za postawę godną harcerza, przywołując wartości, które są ważne w harcerstwie i złożył harcerzom życzenia zdrowych, spokojnych świąt oraz samych radości w Nowym Roku .Źródło: Związek Harcerstwa Polskiego.