Aktualności 12 grudnia 2017

Zebrano blisko 80 ton wyrobów zawierających azbest

Zebrano blisko 80 ton wyrobów zawierających azbest

Już po raz dziesiąty Gmina Krobia włączyła się w realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu gostyńskiego, którego koordynatorem jest Starostwo Powiatowe w Gostyniu. W tym roku od mieszkańców gminy Krobia usunięto odebrano ponad 78 ton wyrobów zawierających azbest, który ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Całkowity koszt usunięcia wyrobów azbestowych z terenu powiatu gostyńskiego wyniósł 145 827,54 zł, z czego 120 000,00 zł pokryte zostało z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pozostałą kwotę – 25 827,54 zł pokryły natomiast samorządy z terenu powiatu. Przez 10 lat uczestnictwa w programie z terenu gminy Krobia usunięto ok. 600 ton wyrobów zawierających azbest. Niestety szacuje się, że nadal pozostaje do utylizacji ok. 3 600 ton wyrobów azbestowych. Pamiętajmy, że zgodnie z głównym celem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych musi nastąpić do końca 2032 roku.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-12-12 15:25:36