Aktualności 12 grudnia 2017

Nowy sołtys Grabianowa wybrany!

Nowy sołtys Grabianowa wybrany!

11 grudnia odbyło się zebranie wiejskie samorządu mieszkańców Grabianowa, podczas którego wybrano nowego sołtysa wsi. Przypomnijmy, że wybory uzupełniające odbyły się w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego włodarza sołectwa - Katarzyny Polaszek. Chociaż zebranie dotyczyło niezwykle ważnej dla lokalnej społeczności sprawy, nie cieszyło się ono niestety zbyt dużą frekwencją i uczestniczyło w nim zaledwie 13 mieszkańców Grabianowa. Podczas zebrania zgłoszona została jedna kandydatura - p. Julity Glinkowskiej, która w głosowaniu zyskała poparcie wszystkich zgromadzonych, zostając tym samym nowym sołtysem Grabianowa. Wybory były też okazją do złożenia podziękowań za pracę na rzecz lokalnego samorządu ustępującej pani sołtys - Katarzynie Polaszek. Czyniąc to, Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń zaznaczył, iż była ona prawdziwą ambasadorką sołectwa. W porządku zebrania przewidziano równie dyskusję na bieżącymi sprawami dotyczącymi sołectwa i gminy Krobia. Mieszkańcy Grabianowa poruszyli zatem kwestię oczyszczenia miejscowego stawu oraz kontynuowania budowy chodnika we wsi, a także dopytywali o strefę przemysłową w obrębie Krobi. Nowej pani sołtys życzymy wszelkiej pomyślności oraz owocnej współpracy z mieszkańcami gminy - przede wszystkim Grabianowa.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-12-12 15:19:59