Aktualności 01 grudnia 2017

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań w
zakresie pomocy społecznej, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w
trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o
których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w Uchwale nr
XXXVI/315/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 września 2017r. w sprawie
uchwalenia "Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018."

 Konkurs dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej:

Zadanie I - Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy
Krobia

Zadanie II - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Krobia

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań w
zakresie pomocy społecznej

Wiecej informacji w BIPOpublikował: kontakt: info@fabryka.net.pl ostatnia zmiana: 2017-12-01 15:00:35