Aktualności 28 listopada 2017

Wybory uzupełniające sołtysa

Wybory uzupełniające sołtysa

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/333/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Grabianowo informujemy, że w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 19:00, w budynku mieszkalnym w Grabianowie nr 9, odbędzie się zebranie wiejskie wyborcze Sołtysa Sołectwa Grabianowo
Zebraniu przewodniczyć będzie radna Rady Miejskiej w Krobi Renata Szulc.

Porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
4) Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
5) Przeprowadzenie wyborów sołtysa..
6) Wolne głosy i wnioski.
7) Zakończenie zebrania.