Aktualności 05 grudnia 2017

Oby nigdy nie były potrzebne...

Oby nigdy nie były potrzebne...

O tym, że życie ludzkie jest bezcenne, nie potrzeba z pewnością nikogo przekonywać. Niestety żyjemy coraz szybciej, coraz więcej pracujemy i coraz częściej narażeni jesteśmy na stres, który może przynieść negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia. Tempo życia, niewłaściwa dieta i używki mogą niekorzystnie wpłynąć m.in. na nasz układ krążenia, a nawet doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia NZK. Co zatem zrobić gdy do niego dojdzie? Kluczową rolę odgrywają wówczas nie tylko nasze opanowanie i zachowanie „zimnej krwi”, ale przede wszystkim tzw. "cztery złote minuty", po upływie których dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu. W przypadku osób, u których doszło do NZK należy niezwłocznie rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO), potocznie, aczkolwiek błędnie określaną jako „masaż serca”, wzywając jednocześnie odpowiednie służby – przede wszystkim pogotowie ratunkowe, ewentualnie straż pożarną, policję lub straż miejską. Nieocenione w przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej są również automatyczne defibrylatory (AED), które coraz częściej rozmieszczane są w miejscach publicznych – na lotniskach, w marketach czy w urzędach. Od 5 grudnia z dwóch takich urządzeń skorzystać będą mogli w razie konieczności również mieszkańcy gminy Krobia lub osoby przebywające na jej terenie. AED, która za nieco ponad 11 tys. zł zakupione zostały przez Gminę Krobia, zamontowane zostały w Urzędzie Miejskim w Krobi (w budynku ratusza) oraz w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji. Urządzenia, których producentem jest firma ZOLL, są bardzo intuicyjne, a dzięki komunikatom głosowym i świetlnym prowadzą osobę udzielającą pomocy przez poszczególne jej etapy (od naklejenia elektrod na ciało, aż do ewentualnej defibrylacji). Urządzenia, które posiadają funkcją doradcy RKO i mierzą odpowiednie tempo oraz głębokości ucisków klatki piersiowej (jeżeli są one niewłaściwe AED podaje stosowny komunikat), potrafią również dokonać analizy pracy serca poszkodowanego, stąd w przypadku, gdy defibrylacja nie jest zalecana, informują o tym osobę je obsługującą. Defibrylatory umieszczone zostały w specjalnie oznakowanych szafkach, po otwarciu których rozlega się alarm dźwiękowy. Dodatkowo każde z urządzeń wyposażone zostało w elektrody pediatryczne, które dedykowane są poszkodowanym w wieku do 8 lat lub o wadze do 25 kg. Miejmy nadzieję, że zakupiony przez Gminę Krobia sprzęt nigdy nie będzie musiał zostać użyty. Gdyby jednak taka konieczność zaszła, zachęcamy Państwa do skorzystania z niego i podjęcia próby uratowania ludzkiego życia. Obecnie na terenie gminy Krobia znajdują się już 4 automatyczne defibrylatory, w tym dwa, które są na wyposażeniu jednostek OSP Krobia i OSP Pudliszki. Dzięki nim z pewnością podniesiony został poziom bezpieczeństwa mieszkańców, który jest jednym z priorytetów działań gminnego samorządu.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-12-05 22:46:13