Program YOUNGSTER

Program YOUNGSTER to program wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z tych terenów poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

W roku szkolnym 2012/2013 w tym programie uczestniczyć będą uczniowie klas III gimnazjum Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi i Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach.

Program YOUNGSTER jest realizowany przez Gminę Krobia we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej. Uczniowie na podstawie testów plasujących są dzieleni na grupy o podobnych umiejętnościach językowych, otrzymują też bezpłatnie podręczniki. Nauka prowadzona jest w formie dodatkowych zajęć poza obowiązującymi godzinami nauki języka angielskiego. Zajęcia te są więc uzupełnieniem i rozszerzeniem programu nauczania tego języka w gimnazjum. Program przewiduje 90 godzin dodatkowych zajęć w ciągu roku szkolnego dla każdej z grup, a zajęcia prowadzone są przez kadrę nauczycielską z terenu gminy.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz