Aktualności z NGO 01 lutego 2022

Przyznano kolejne dotacje

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszone pod koniec listopada ub. r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2022 roku w ramach pozostałych zadań ujętych danymi konkursami.

Niniejsze rozstrzygnięcie dotyczy poniższych zadań z zakresu kultury fizycznej:

1.      w ramach zadania pod nazwą: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie tenis ziemny na terenie gminy Krobia wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie KROBIA – Dyscyplina wiodąca – tenis ziemny” przedłożona przez Fundację na rzecz rozwoju młodych talentów Ka4 resPect z siedzibą w Kołaczkowicach, a zadanie wsparto dotacją w wys. 5.000,00 zł,

2.      w ramach zadania pod nazwą: Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna, w tym udział drużyn dzieci i młodzieży w przygotowaniach do rozgrywek organizowanych przez PZPN wybrane zostały dwie oferty – oferta realizacji zadania publicznego pt. „Gramy Razem dla Gminy Krobia” przedłożona przez Stowarzyszenie Gminna Akademia Sportu Krobia z siedzibą w Pudliszkach (zadanie to wsparto dotacją w wys. 95.550,00 zł), a także oferta realizacji zadania publicznego pt. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie Krobia – Dyscyplina wiodąca – piłka nożna” przedłożona przez Fundację na rzecz rozwoju młodych talentów Ka4 resPect z siedzibą w Kołaczkowicach (zadanie to wsparto dotacją w wys. 31.850,00 zł)

oraz poniższych zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

3.      w ramach zadania pod nazwą: Ochrona dziedzictwa kulturowego i obsługa gminnych uroczystości patriotycznych wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wszyscy jesteśmy PATRIOTAMI! cz. II” przedłożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu, a zadanie wsparto dotacją w wys. 4.000,00 zł,

4.      w ramach zadania pod nazwą: Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie gminy Krobia wybrana została oferta realizacji zadania publicznego pt. „Noce i dnie w muzeum” przedłożona przez Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa z siedzibą w Krobi, a zadanie wsparto dotacją w wys. 8.000,00 zł,

5.      w ramach zadania pod nazwą: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia wybrane zostały trzy oferty – oferta realizacji zadania publicznego pt. „Nasz ogród pełen dźwięków” przedłożona przez Stowarzyszenie IMPACT z siedzibą w Krobi (zadanie to wsparto dotacją w wys. 4.000,00 zł), oferta realizacji zadania publicznego pt. „Międzypokoleniowa Krobia – integracja mieszkańców oraz organizacji społecznych Gminy Krobia” przedłożona przez Stowarzyszenie Ja-Ty-My z siedzibą w Chumiętkach (zadanie to wsparto dotacją w wys. 5.000,00 zł), a także oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wsparcie rozwoju i aktywizacja środowiska lokalnego poprzez realizację programów grantowych” przedłożona przez Stowarzyszenie Dziecko z siedzibą w Gostyniu (zadanie to wsparto dotacją w wys. 6.000,00 zł).

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 23/2022 Burmistrza Krobi z dnia 28 stycznia 2022 roku, Zarządzeniu nr 32/2022 Burmistrza Krobi z dnia 1 lutego 2022 roku oraz Zarządzeniu nr 33/2022 Burmistrza Krobi z dnia 1 lutego 2022 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz