Aktualności z NGO 28 września 2023

Konsultacje projektu Programu współpracy z NGO

Burmistrz Krobi informuje, że Zarządzeniem Nr 145/2023 Burmistrza Krobi z dnia 28 września 2023 roku ogłoszone zostały konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

 

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 5 do 20 października 2023 roku w poniższych formach:

1)         przyjmowania opinii i uwag na piśmie, dostarczonych osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub wysłanych pocztą tradycyjną na ww. adres Urzędu Miejskiego w Krobi,

2)         przyjmowania opinii i uwag drogą elektroniczną na adres e-mail: krobia@krobia.pl,

3)         protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w dniu 16 października 2023 roku o godz. 16:30 w sali Świetlicy Środowiskowej na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi (pl. T. Kościuszki 3a, Krobia, pokój nr 5 na piętrze).

 

Z Zarządzeniem ogłaszającym konsultacje oraz projektem Programu można się zapoznać odwiedzając stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krobia (zakładka: Informacje - Burmistrz - Zarządzenia Burmistrza - Zarządzenia Burmistrza Krobi z 2023 roku-zarządzenie_nr 145 oraz Załącznik_nr_2). Zostały one także rozwieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi oraz przesłane drogą elektroniczną na adresy mailowe lokalnych organizacji pozarządowych, którymi dysponuje UM w Krobi.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach, zgłaszania uwag do projektu Programu, a także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tel. 65 5711 111).

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz